بر اساس قرعه‌کشی، تیم نساجی در اولین دیدار خود باید در خانه به مصاف مس رفسنجان برود...