گزارشی از اولین تمرین نساجی قبل از بازى با گل گهر در ورزشگاه شهید وطنی را می‌خوانید...