با رای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، یک جلسه محرومیت باقی‌مانده نساجی تعلیق شد...