این بازی از ساعت 18 روز دوشنبه در استادیوم شهید وطنی قائمشهر آغاز می شود...