در صورت عدم رسیدگی مسئولان به زودی شاهد حادثه‌ای تلخ همچون فاجعه ورزشگاه شهید متقی در قائمشهر خواهیم بود...