عصر چهارشنبه و در هفته يازدهم ليگ دسته اول؛ نساجی در يك بازى خانگى با ٣ گل بر مس رفسنجان به پيروزى رسيد...