نساجی مازندران در هفته‌ی دوازدهم لیگ آزادگان بازی را به تیم میزبان، بادران تهران واگذار کرد...