همایش ۱۰ سالگی نساجی اسپرت در سالن همایش های شهرداری قائمشهر برگزار شد. گزیده‌ای از این مراسم را به شرح زیر می خوانیم: