✅ نساجی اسپرت؛ فردا روز سرنوشت‌سازی است و ما برای همراهی تیم محبوبمان راهی تهران خواهیم شد.