مهندس داود علی محمدی مدیر پروژه ساخت سکوهای ورزشگاه شهید وطنی در گفتگویی با خبرنگار ما گفت: