در این بین بعضی از تیم ها تمرینات خود را با بازيكنان و کادر فنی خود آغاز نموده و بعضی از تیم ها هنوز کادر فنی خود را نشناخته اند!
 
به این بهانه نگاهی به کادر فنی ۱۶ تیم لیگ برتر در فصل جاری می اندازیم: