نساجی فردا به قائمشهر می‌ آید.
 
طبق برنامه جواد نکونام؛ تیم نساجی مازندران .......