تصاویر منتخبی از دیدار تیمهای آلومینیوم هرمزگان و نساجی مازندران در هفته سوم مسابقات لیگ یک را مشاهده می کنید...