در لحظات آخر بازی کلیه بازیکنان و اعضای نیمکت دوتیم دقایق پراسترس جذابی را پشت سر گذاشتند...