شاگردان علی نجفی این روزها تمرینات بدنسازی خود را برای حضوری پرقدرت در مسابقات کشوری شروع کرده اند...