با تصاویر سریالی مهران آخوندی عکاس نساجی اسپرت از گلهای دیدار نساجی و شهرداری اردبیل همراه باشید...