در ادامه سری دوم تصاویر دیدار جذاب و تماشائی نساجی مازندران و ایرانجوان بوشهر را مشاهده خواهید کرد...