نساجی روز گذشته توانست در دیداری تدارکاتی با دو گل امیرحسین طاحونی تیم دسته سومی عمارت گرگان را شکست دهد...