تیم نساجی مازندران در دیدار بعدی خود باید در خانه به مصاف تیم گلگهر سیرجان برود...