تیم نساجی مازندران در دیدار بعدی خود باید به مصاف تیم مس رفسنجان برود...