با تماشای منتخب تصاویر نساجی اسپرت از هواداران حاضر در دیدار نساجی - استقلال اهواز با ما همراه باشید...