با تماشای سری پایانی منتخب تصاویر نساجی اسپرت از دربی مازندران، با ما همراه باشید...