مصاف نساجی قهرمان زودهنگام بازیها با شهرداری نوشهر تیم دوم جدول با برتری قاطع دو بر صفر نساجی در قائمشهر به پایان رسید.