برد چهار بر دو شیراز در قائمشهر و صعود به رده‌ی دوم در هفته‌ی پنجم . . .