این دیدار که در ورزشگاه شهید وطنی برگزار شد، در نهایت با پیروزی تیم بزرگسالان نیز به پایان رسید...