این دیدار مهیج که با منع حضور تماشاگران همراه بود، در نهایت با تساوی 2بر2 به پایان رسید...