تصاویر تمرین روز پنج‌شنبه نساجی در زمین شماره 2 آزادی را تماشا می‌کنید/ عکاس: حامد عراقی