این تمرین از ساعت 18 عصر روز جمعه در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار شد...