تمرین عصر شنبه تیم بزرگسالان نساجی از ساعت 18 در ورزشگاه شهید وطنی پیگیری شد...