لحظه به لحظه خطای خطرناک شهریار مغانلو بر روی دروازه‌بان نساجی را مشاهده می‌کنید ...