این تمرین از ساعت 13 عصر دیروز در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار شد...