این دیدار عصر امروز در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار شد...