این دیدار که در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار شد، حاشیه‌هایی را به همراه داشت...