این دیدار تدارکاتی عصر امروز در زمین ورزشی ساروکلا قائمشهر برگزار شد...