این دیدار در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار شد...