این دیدار از ساعت 14:15 عصر روز جمعه 19 آذرماه، در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار خواهد شد...