تیم جوانان نساجی در دیدار پایانی فصل، با 5 گل حریف خود را در هم کوبید...