این دیدار از ساعت 16:30 عصر امروز در زمین ورزشی قراخیل قائمشهر برگزار شد...