این دیدار از ساعت 16:30 عصر امروز در مجموعه ورزشی آزادی بهشهر برگزار شد...