این دیدار از ساعت 15 عصر امروز در مجموعه ورزشی شهر سالم تهران برگزار شد...