این دیدار از ساعت 11 صبح امروز در مجموعه ورزشی شهید هرندی تهران برگزار شد...