این دیدار از ساعت 15:30 عصر امروز در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار شد...