این دیدار عصر امروز در زمین ورزشی ساروکلا قائمشهر برگزار شد...