این دیدار دوستانه از ساعت 14 عصر امروز در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار شد...