هفته دوم لیگ برتر نوجوانان کشور با دومین پیروزی شاگردان علی نجفی همراه شد...