به معرفی اجمالی و مصور بازیکنان و کادر فنی تیم امید نساجی در فصل جاری پرداختیم...