این دیدار از ساعت 14 عصر امروز در زمین ورزشی صنایع چوب‌و‌کاغذ ساری برگزار شد...