این دیدار دوستانه عصر امروز در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر برگزار شد...