اداره ورزش و جوانان شهرستان قائمشهر برنامه های متنوعی به مناسبت فرا رسیدن هفته جوان در نظر گرفته است...