محسن سیر در رده سنی جوانان و جابر صادق زاده در رده سنی بزرگسالان صاحب گردن آویز طلا شذند...